Oficiální prohlášení o funkci spolku Sýpka 2014

13.02.2014 07:58

Co je vlastně projekt Sýpka 2014 ?

 

·       Odkud vše pramení?

      Na začátku byla myšlenka člověka, která má dokázat něco, na co by mohl být hrdý nejen on sám, ale i lidé v jeho okolí.

Tato myšlenka vznikla už před pár lety, ale jak to tak bývá, vše má svůj pravý čas a ten nastává právě teď…

·       Proč spolek Sýpka 2014

      Název spolku je odvozen od pilotního projektu záchrany objektu Zámecké sýpky v Horšovském Týně. Tento spolek je založen z důvodu sdružování občanů dle nového Občanského zákoníku, §214 Sbírky zákona  89/2012. Tímto krokem se stáváme právním subjektem a můžeme lépe komunikovat, žádat o granty a dotace z evropských či jiných institucí.

·       Co je naším cílem?           

            Založení spolku, který bude podporovat a rozvíjet současnou podobu kulturního dění ve městě Horšovský Týn, propagovat město v dostupných médiích a vytváření nové podoby kultury města, jmenovitě:

 

Ø  Všestranné rozvíjení občanského a společenského života města Horšovský Týn

Ø  Komunikace s městem Horšovský Týn a Státním hradem a zámkem Horšovský Týn

Ø  Poskytování obecně prospěšné činnosti tzn.: podporování, podněcování a rozvíjení turistického ruchu a vytváření podmínek pro žádosti o granty a dotace pro obnovu a provoz památek či veřejných prostor

Ø  Pořádání a podpora současných či nových společenských kulturních akcí

Ø  Sdružování zájmu ostatních spolků a podpora jejich aktivit

Ø  Charitativní činnost, nadace

Ø  Provozování chráněných dílen

·       Co vznikne z projektu Zámecké sýpky?

Spolek Sýpka 2014 vytvořil jako svůj první projekt záchranu objektu Zámecké sýpky v Horšovském Týně. Tento projekt po svém dokončení by měl být využíván jako:

 

Ø  Kulturní centrum

Ø  Muzeum města Horšovský Týn

Ø  Galerie

Ø  Art-Galerie

Ø  Aukční síň

Ø  Kongresové centrum

Ø  Kulturní, společenské aktivity

Ø  Centrum výuky historie pro školy i veřejnost

Ø  Chráněná dílna

Ø  Kulturní kavárna, čítárna, studovna

Ø  Sídlo spolku Sýpka 2014

·         Co přinese vaše účast členství v našem spolku?

Na základě vašich příspěvků organizaci můžete jako člen spolku využívat výhody, které vám sjedná spolek se svými partnery či sponzory. Tyto výhody mohou mít různou podobu:

 

Ø  Slevy ve vybraných participujících obchodech

Ø  Zvýhodněné vstupné na kulturní akce

Ø  Přednostní právo nákupu vstupenek na pořádané akce

Ø  Z vašeho příspěvku je určité procento věnováno nadačním fondům

Ø  Informační přehled o kulturním dění ve vašem okolí

·         Co dál, jaká bude budoucnost spolku?

            Budoucnost spolku spočívá v pozitivním přístupu nejen jeho zakladatelů, členů ale také v dlouhodobé podpoře města. Spolek může mít vize, plány a sny o dalších projektech, avšak bez vaší podpory by smysl spolku Sýpka 2014 nebyl nenaplněn…                                                                                 

Váš spolek Sýpka 2014