Informace o nás

 Co je vlastně spolek Sýpka 2014 ?

·       Proč spolek Sýpka 2014

    Název spolku je odvozen od pilotního projektu záchrany objektu Zámecké sýpky v Horšovském Týně. Tento spolek je založen z důvodu sdružování občanů dle nového Občanského zákoníku, §214 Sbírky zákona  89/2012. Tímto krokem se stáváme právním subjektem a můžeme lépe komunikovat, žádat o granty a dotace z evropských či jiných institucí.

·       Co je naším cílem?           

    Založení spolku, který bude podporovat a rozvíjet současnou podobu kulturního dění ve městě Horšovský Týn, propagovat město v dostupných médiích a vytváření nové podoby kultury města, jmenovitě:

 
  • Podpora turistického ruchu v Horšovském Týně a jeho okolí
  • Komunikace s městem Horšovský Týn a státním hradem a zámkem Horšovský Týn
  • Žádosti o granty a dotace na opravy a provoz památek v Horšovském Týně a okolí
  • Pořádání a podpora současných či nových společenských kulturních akcí
  • Provoz chráněných dílen
  • Provozování a zpřístupnění Zámecké sýpky - Národní kulturní památky v Horšovském Týně

 

·         Co dál, jaká bude budoucnost spolku?

    Budoucnost spolku spočívá v pozitivním přístupu nejen jeho zakladatelů, členů ale také v dlouhodobé podpoře města. Spolek může mít vize, plány a sny o dalších projektech, avšak bez vaší podpory by smysl spolku Sýpka 2014 nebyl naplněn…                                                                                 

Váš spolek Sýpka 2014